เชื้อราไตรโคเดอร์มาและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ที่มา :  ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด