ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์ งาน "SIMA ASEAN Thailand 2017"

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์ ภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 (งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตร) (7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)