การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด

ที่มา :  ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด