ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ไร่เหมือนจันทร์ กทม.

ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

ณ ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 

พบกับ คลินิกพืช คลินิกสหกรณ์ คลินิกดิน และอื่นๆที่น่าสนใจ