เข้าร่วมแนะนำเกษตรกรภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร


ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เข้าร่วมประชุมแนะนำเกษตรกรภายใต้การดูแลของ คุณสมชาย ทองสุข (หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 กรุงเทพมหานคร) เพื่อแนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

และวางแผนการเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 18 ธันวาคม 2560)