อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ ในหัวข้อ เกษตรกรหัวใจเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม