ประชุมร่วมกับคุณสงกรานต์ เตชะณรงค์ และทีมงานโบนันซ่าเขาใหญ่

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" ประชุมร่วมกับคุณสงกรานต์ เตชะณรงค์

และทีมงานโบนันซ่าเขาใหญ่ ในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดสู่เกษตรเชิงท่องเที่ยว