อบรมการจัดการโรคและแมลง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเรื่องการจัดการโรคและแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  REPLICA IWC WATCHES Replica Audemars Piguet Rolex Submariner