ชี้แจงการตลาดให้เกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ชี้แจงการตลาดให้แก่เกษตรกรภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก หมู่ 3 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี