ปลูกผักได้ ง่ายนิดเดียว

ตามหลักแล้วการทำสวนครัว หรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวันโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนดังนั้น แนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย  เราจึงนำ 3 หลักการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงมาเป็นแนวทางสำหรับใครก็ตามที่อยากตามรอยเท้าพ่อ