มวนพิฆาต

แมลงศัตรูธรรมชาติที่น่าสนใจ มวนพิฆาต

ที่มา:ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด