เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ สวนคุณลัดดาวัลย์

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรพัฒนาการเกษตร ณ สวนคุณลัดดาวัลย์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี