เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรีให้เป็นวิทยากรภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนำการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บรรยายในหัวข้อเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ(SWOT) ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี