แมลงช้างปีกใส

แมลงศัตรูธรรมชาติที่น่าสนใจ แมลงช้างปีกใส

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บ.ไบโอ-อะกริ