พิธีปิด"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ขอเชิญเกษตรกรภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว