ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า "โครงการเขาชะเมา เนเชอรัลฟู้ดส์"

 

ภาพบรรยากาศ "โครงการเขาชะเมา เนเชอรัลฟู้ดส์" ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตามแผนงาน "ออร์แกนิค ฟาร์ม" ในฐานะที่ปรึกษา โครงการเขาชะเมา เนเชอรัลฟู้ดส์ ณ.อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันที่ 2 เมษายน 2562