"การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์" เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมเป็นวิทยากร

 

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน "การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี" หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการสวนนทุเรียนรูปแบบเกษตรอินทรีย์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 8.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้า จ.นนทบุรี