จัดอบรมเรื่อง"การผลิตปุ๋ยหมักและการทำสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง" ต.หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อเรื่อง "การผลิตปุ๋ยหมัก และการทำสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านรางขุนทอง ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.)