บริษัท ไบโอ-อะกริ รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO29990

???????? 9 กันยายน 2563 ????????
บริษัท ไบโอ-อะกริ ???? รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO29990 โดย คุณศรันย์ ปฐมวิชัยรัตน์(ผู้ตรวจประเมิน) บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด. ทางทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ทำการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ห้วยหมอนทอง บรรยาย หัวข้อ "การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร" ????????
โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ห้วยหมอนทอง นำโดยนายพิชัย พาใจอ่อน หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ สมาชิกการศึกษานอกระบบโดย อาจาย์ณรงค์ ขวัญเพิ่มพร ครู กศน.ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย