เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ทำการลงพื้นที่ในการบรรยายและสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมสนใจ หัวข้อ "การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" ในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

???? 17 กันยายน 2563 ????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์(นำโดย พี่ตุ๋ม,พี่ชา,ก้อง,ปริม) ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสระบุรี(คุณวรรณศักดิ์ วรรณกุล)???? และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหนองย่างเสือ(คุณกันณพงศ์ พูลสวัสดิ์)???? ซึ่งทางทีมงานทำการลงพื้นที่ในการบรรยายและสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมสนใจ หัวข้อ "การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" ในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี ????