มงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ชี้แจงโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยบรรยาย หัวข้อ การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ในพื้นที่ ต. ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

???????? 12 ตุลาคม 2563 ????????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์???? ชี้แจงโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยบรรยาย หัวข้อ การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ในพื้นที่ ต.
ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ????