คุณเมธี เสียงแจ้ว

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  IFOAM โปรแกรม ปัจจุบัน อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ โดยมีระยะปรับเปลี่ยน ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2561

รหัสผู้ขอรับรอง :  70760

การผลิต/ประกอบการที่ขอรับรอง :  การเพาะปลูกพืช

ที่ตั้งแปลง :  163 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่รวม :  24.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  35 ชนิด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ฟินเร่ ผักกาดแก้ว คอส แครอท แก่นตะวัน สตรอเบอร์รี่ หมามุ่ยอินเดีย ข้าวโพดหวาน มันเทศญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม หอมแดง กระเทียม องุ่น ถั่วพู หน่อไม้ ลำไย ส้มโอ เงาะ มะนาว พุทรา ส้มเขียวหวาน สับปะรด กล้วยไข่ กล้วยงาช้าง กล้วยน้ำหว้า แก้วมังกร น้อยหน่า มะเขือเทศ กระท้อน เมล่อน แตงโม)