ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ของเกษตรกรในงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อม กันนี้ เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” หรือ บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด ได้เปิดตัวเป็นที่ปรึกษาระดับ A สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท ภายใต้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยมีบริการสำคัญ ได้แก่ “ที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด)” ซึ่งทีมงานฯ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยให้สามารถผลิตพืชอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีตลาดรองรับ (6 - 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ)