กิจกรรมรวมพลชวนคนปลูกผัก

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์ให้กับบุคคลทั่วไป ภายใต้ชื่อกิจกรรม รวมพลชวนคนปลูกผัก “ตอนผักช่วยชีวิต” ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (1 วัน) ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดินและธาตุอาหาร การเกิดโรคในผัก และแมลงศัตรูผัก ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติ (workshop) อาทิ การทำปุ๋ยหมัก การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรค การทำสารสกัดควบคุมแมลง และการเพาะกล้าผัก เป็นต้น โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักปลูกผักอินทรีย์ทั้งรุ่นเยาว์และรุ่นใหญ่เข้าแบ่งปันประสบการณ์และความสนุกสนานร่วมกันกว่า 20 ท่าน (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โยคะบ้านสวน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี)