ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ งาน “Organic & Natural Expo 2017”

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ของเกษตรกรในงาน “Organic & Natural Expo 2017” ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) แก่ผู้ที่สนใจผลิตพืชอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีตลาดรองรับ (27 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ)