ติดต่อเรา

บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด
เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์”
ที่ตั้ง : 101/370 หมู่ 4 หมู่บ้านซื่อตรง ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2921 8370 โทรสาร 0 2921 8370 มือถือ 08 1626 5628, 09 4564 1325
อีเมล : [email protected]