"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" โดย สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

เกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" ร่วมกิจกรรม "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" โดย สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวามคม 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ ไร่เหมือนจันทร์ ถ.ทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.