รายการ MMM MAGAZINE ONAIR ได้สัมภาษณ์ คุณนารี พูลสวัสดิ์ กับคุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ทีมงานรายการ MMM MAGAZINE ONAIR

ได้สัมภาษณ์ คุณนารี พูลสวัสดิ์ เกษตรกรต้นแบบของเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์

กับคุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน และทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์

ออกอากาศทางช่อง 5 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.55 - 17.25 น.