อบรมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ร่วมอบรมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านรางนกขุนทอง ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม