พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ไว้วางใจให้ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จัดกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่นำร่อง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมเวสเกตเรสซิเด้นท์