แมลงหางหนีบ

แมลงศัตรูธรรมชาติที่น่าสนใจ แมลงหางหนีบ

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บ.ไบโอ-อะกริ