ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร

???????? 5 ตุลาคม 2563 ????????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร????เพื่อวางแนวทางในการส่งต่องานวิจัยที่สำเร็จแล้ว