ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงและให้คำปรึกษาแก่เกษตรที่ปลูกผักอินทรีย์

???????? 3 พฤศจิกายน 2563 ????????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์???? ลงพื้นที่ตรวจแปลงและให้คำปรึกษาแก่เกษตรที่ปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งประสบปัญหาโรคแมลงและการดูแลหลังจากฝนตกหนักน้ำท่วมแปลงเกษตรกร ส่งผลให้บางพื้นที่ผลผลิตเสียหาย ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ????????